Banner top
Kết quả xổ số Bình Dương được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 92.5 MHz. Thông tin kết quả 0274-3833050 hoặc 0274-3824151.

Báo Cáo TC năm 2014

Mẫu số 01

NỘI DUNG CÔNG KHAI CÔNG CHÚNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính)

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG

Năm tài chính/ Kỳ báo cáo: Năm 2014

I

Các thông tin về hiệu quả tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ ( năm 2014 )

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

1

Bảng cân đối kế toán

2

Báo cáo kết quả kinh doanh

3

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

II

Các thông tin về quản trị trong kỳ ( năm 2014 )

- Quyết định số 97/QĐ – XS ngày 08/4/2014 v/v đầu tư một máy gấp giấy

- Quyết định số 99/QĐ – XS ngày 10/4/2014 v/v đầu tư một máy vào bìa keo nhiệt

- Quyết định số 101/QĐ – XS ngày 11/4/2014 v/v đầu tư một máy bắt tay sách

- Quyết định số 103/Q Đ – XS ngày 11/4/2014 v/v đầu tư một máy cắt ba mặt

III

Các thông tin về lao động và tiền lương

1

Tiền lương người lao động: 32.388.743.495 đồng

-

Số lượng lao động: 293

-

Tiền lương bình quân tháng : 9.211.816 đồng

2

Tiền lương viên chức quản lý: 2.029.591.779 đồng

-

Số lượng: 5

-

Tiền lương bình quân tháng: 33.826.530 đồng

Dò kết quả xổ số
Video giới thiệu
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thanh niên
Hoạt động đảng bộ
Hoạt động công đoàn
Phúc lợi xã hội
Thống kê truy cập
11675533
Hôm nay 017618
Tuần này 043300
Tháng này 043300
Tổng truy cập 11675533
Trực tuyến
Gửi câu hỏi