Banner top
Kết quả xổ số Bình Dương được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 92.5 MHz. Thông tin kết quả 0274-3833050 hoặc 0274-3824151.

BCTC 6 Tháng Đầu Năm 2014

NỘI DUNG CÔNG KHAI CÔNG CHÚNG
(Ban hành kèm theo Thông số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tên công ty: Cty TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG
Năm tài chính/ Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2014


I

Các thông tin về hiệu quả tài chính kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ (năm)

Báo cáo tài chínhquí II/2014

1

Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01 - XS ban hành theo Thông 168/2009/TT.BTC ngày 19/08/2009 của bộ trưởng BTC

2

Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02 - XS ban hành theo Thông 168/2009/TT.BTC ngày 19/08/2009 của bộ trưởng BTC

3

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03 - XS ban hành theo Thông 168/2009/TT.BTC ngày 19/08/2009 của bộ trưởng BTC

4

Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09a - XS ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

II

Các thông tin về quản trị trong kỳ (năm)

- Quyết định số 97/QĐ - XS ngày 08/04/2014 v/v đầu tư một máy gấp giấy.

- Quyết định số 99/QĐ - XS ngày 10/04/2014 v/v đầu tư một máy vào bìa keo nhiệt.

- Quyết định số 101/QĐ - XS ngày 11/04/2014 v/v đầu tư một máy bắt tay sách.

- Quyết định số 103/QĐ - XS ngày 11/04/2014 v/v đầu tư một máy cắt ba mặt.

III

Các thông tin về lao động tiền lương

1

Tiền lương người lao động: 16,730,778,870 đồng

-

Số lượng lao động: 289

-

Tiền lương bình quân tháng: 9,648,661 đồng

2

Tiền lương viên chức quản : 1,041,000,000đồng

-

Số lượng: 05

-

Tiền lương bình quân tháng: 34,700,000 đồng

Dò kết quả xổ số
Video giới thiệu
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thanh niên
Hoạt động đảng bộ
Hoạt động công đoàn
Phúc lợi xã hội
Thống kê truy cập
11675534
Hôm nay 017619
Tuần này 043300
Tháng này 043300
Tổng truy cập 11675534
Trực tuyến
Gửi câu hỏi