Banner top
Kết quả xổ số Bình Dương được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 92.5 MHz. Thông tin kết quả 0274-3833050 hoặc 0274-3824151.

BCTC 6 Tháng Đầu Năm 2015

Mẫu số 01

NỘI DUNG CÔNG KHAI CÔNG CHÚNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính)

Tên công ty: Cty TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG

Năm tài chính/ Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2015

I

Các thông tin về hiệu quả tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ ( năm )

1

Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01 - XS ban hành theo Thông tư 168/2009/TT.BTC ngày 19/08/2009 của bộ trưởng BTC

2

Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02 - XS ban hành theo Thông tư 168/2009/TT.BTC ngày 19/08/2009 của bộ trưởng BTC

3

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03 - XS ban hành theo thông tư 168/2009/TT.BTC ngày 19/08/2009 của bộ trưởng BTC

4

Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09a - XS ban hành theo thông tư 168/2009/TT.BTC ngày 19/08/2009 của bộ trưởng BTC

II

Các thông tin về quản trị trong kỳ ( năm )

- Quyết định số 17/QĐ – XS ngày 21/01/2015 v/v phê duyệt thiết kế dự toán sửa chữa công trình “sửa chữa cải tạo nâng nền hội trường”

- Quyết định số 94/QĐ – XS ngày 05/05/2015 v/v đầu tư 01 hệ thống in phun kỹ thật số cho chi nhánh Nhà máy In thuộc công ty Xổ Số Kiến Thiết Bình Dương

III

Các thông tin về lao động và tiền lương

1

Tiền lương người lao động: 11,301 triệu đồng

-

Số lượng lao động: 285

-

Tiền lương bình quân tháng : 6,609 triệu đồng

2

Tiền lương viên chức quản lý: 843 triệuđồng

-

Số lượng: 5

-

Tiền lương bình quân tháng: 28,1 triệu đồng

Dò kết quả xổ số
Video giới thiệu
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thanh niên
Hoạt động đảng bộ
Hoạt động công đoàn
Phúc lợi xã hội
Thống kê truy cập
11675527
Hôm nay 017612
Tuần này 043300
Tháng này 043300
Tổng truy cập 11675527
Trực tuyến
Gửi câu hỏi