Banner top
Kết quả xổ số Bình Dương được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 92.5 MHz. Thông tin kết quả 0274-3833050 hoặc 0274-3824151.
Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS33 Mở Thưởng Ngày 14/8/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS33 Mở Thưởng Ngày 14/8/2020

Friday , 21 Aug 2020

Kỳ vé 08KS33 mở thưởng thứ Sáu, ngày 14/8/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Vũng Tàu đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS32 Mở Thưởng Ngày 07/8/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 08KS32 Mở Thưởng Ngày 07/8/2020

Monday , 17 Aug 2020

Kỳ vé 08KS32 mở thưởng thứ Sáu, ngày 07/8/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở TP Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS30 Mở Thưởng Ngày 24/7/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS30 Mở Thưởng Ngày 24/7/2020

Friday , 31 Jul 2020

Kỳ vé 07KS30 mở thưởng thứ Sáu, ngày 24/7/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS29 Mở Thưởng Ngày 17/7/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS29 Mở Thưởng Ngày 17/7/2020

Friday , 24 Jul 2020

Kỳ vé 07KS29 mở thưởng thứ Sáu, ngày 17/7/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS28 Mở Thưởng Ngày 10/7/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS28 Mở Thưởng Ngày 10/7/2020

Friday , 17 Jul 2020

Kỳ vé 07KS28 mở thưởng thứ Sáu, ngày 10/7/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tây Ninh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS27 Mở Thưởng Ngày 03/7/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 07KS27 Mở Thưởng Ngày 03/7/2020

Friday , 10 Jul 2020

Kỳ vé 07KS27 mở thưởng thứ Sáu, ngày 03/7/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS26 Mở Thưởng Ngày 26/6/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS26 Mở Thưởng Ngày 26/6/2020

Friday , 03 Jul 2020

Kỳ vé 06KS26 mở thưởng thứ Sáu, ngày 26/6/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Dương đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS25 Mở Thưởng Ngày 19/6/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS25 Mở Thưởng Ngày 19/6/2020

Friday , 26 Jun 2020

Kỳ vé 06KS25 mở thưởng thứ Sáu, ngày 19/6/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Dương đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS24 Mở Thưởng Ngày 12/6/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS24 Mở Thưởng Ngày 12/6/2020

Friday , 19 Jun 2020

Kỳ vé 06KS24 mở thưởng thứ Sáu, ngày 12/6/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS23 Mở Thưởng Ngày 05/6/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 06KS23 Mở Thưởng Ngày 05/6/2020

Thursday , 11 Jun 2020

Kỳ vé 06KS23 mở thưởng thứ Sáu, ngày 05/6/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS22 Mở Thưởng Ngày 29/5/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS22 Mở Thưởng Ngày 29/5/2020

Friday , 05 Jun 2020

Kỳ vé 05KS22 mở thưởng ngày thứ Sáu 29/5/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tỉnh Long An đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS21 Mở Thưởng Ngày 22/5/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS21 Mở Thưởng Ngày 22/5/2020

Thursday , 28 May 2020

Kỳ vé 05KS21 mở thưởng ngày thứ Sáu 22/5/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tây Ninh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS20 Mở Thưởng Ngày 15/5/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS20 Mở Thưởng Ngày 15/5/2020

Friday , 22 May 2020

Kỳ vé 05KS20 mở thưởng ngày thứ Sáu 15/5/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS19 Mở Thưởng Ngày 08/5/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS19 Mở Thưởng Ngày 08/5/2020

Friday , 15 May 2020

Kỳ vé 05KS19 mở thưởng ngày thứ Sáu 08/5/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS18 Mở Thưởng Ngày 01/5/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 05KS18 Mở Thưởng Ngày 01/5/2020

Friday , 08 May 2020

Kỳ vé 05KS18 mở thưởng ngày thứ Sáu 01/5/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Dương đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS13 Mở Thưởng Ngày 27/03/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS13 Mở Thưởng Ngày 27/03/2020

Thursday , 09 Apr 2020

Kỳ vé 03KS13 mở thưởng ngày thứ Sáu 27/03/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Bình Dương đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS12 Mở Thưởng Ngày 20/03/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS12 Mở Thưởng Ngày 20/03/2020

Thursday , 26 Mar 2020

Kỳ vé 03KS12 mở thưởng ngày thứ Sáu 20/03/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS11 Mở Thưởng Ngày 13/03/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS11 Mở Thưởng Ngày 13/03/2020

Friday , 20 Mar 2020

Kỳ vé 03KS11 mở thưởng ngày thứ Sáu 13/03/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tiền Giang đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS10 Mở Thưởng Ngày 06/03/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 03KS10 Mở Thưởng Ngày 06/03/2020

Friday , 13 Mar 2020

Kỳ vé 03KS10 mở thưởng ngày thứ Sáu 06/03/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Lâm Đồng đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 02KS09 Mở Thưởng Ngày 28/02/2020

Thông tin khách hàng trúng thưởng Kỳ Vé 02KS09 Mở Thưởng Ngày 28/02/2020

Friday , 13 Mar 2020

Kỳ vé 02KS09 mở thưởng ngày thứ Sáu 28/02/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương phát hành; Khách hàng ở Tp Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.

Đọc tiếp

Dò kết quả xổ số
Video giới thiệu
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thanh niên
Hoạt động đảng bộ
Hoạt động công đoàn
Phúc lợi xã hội
Thống kê truy cập
11679107
Hôm nay 021192
Tuần này 043300
Tháng này 043300
Tổng truy cập 11679107
Trực tuyến
Gửi câu hỏi