Banner top
Kết quả xổ số Bình Dương được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 92.5 MHz. Thông tin kết quả 0274-3833050 hoặc 0274-3824151.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương: Nỗ lực vươn lên

Nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình vé số; song toàn Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Bình Dương đã lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp nỗ lực vươn lên, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XVI đề ra. Thời gian tới, Đảng bộ công ty sẽ tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; có phương thức lãnh đạo đổi mới, khoa học và toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn

Xác định lãnh đạo công ty thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ hàng đầu, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương luôn kiên trì với mục tiêu đã đề ra, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành đưa công ty ngày càng phát triển. Những con số tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước đã minh chứng cho điều đó.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết nhận cờ thi đua của Chính phủ tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty


Đồng chí Lê Quang Chánh, Bí thư Đảng ủy Công ty XSKT Bình Dương nhiệm kỳ 2015- 2020, cho biết 5 năm qua, với những khó khăn, thách thức của nền kinh tế cả nước nói chung và của ngành xổ số nói riêng nhưng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện chủ trương Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, chủ trương sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy tại công ty, chuyển Chi nhánh nhà máy In thành công ty con - Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương do Công ty XSKT sở hữu 100% vốn để thực hiện lộ trình cổ phần hóa. Ngày 2-1- 2019, Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương chính thức đi vào hoạt động. Hiện nay, Công ty XSKT Bình Dương tiếp tục tiến hành thoái vốn Nhà nước giai đoạn 2019-2020 xuống còn chiếm giữ tối đa 36% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Với những bước phát triển đó, hàng năm, công ty đều được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và năm 2018 được tặng cờ thi đua của Chính phủ.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Song song với lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong đó, Đảng ủy công ty luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Việc triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo nghiêm túc và kịp thời, luôn luôn có sự đổi mới về hình thức, phương pháp phù hợp với đặc điểm, điều kiện tại công ty, tạo được sự chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập.

Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 10,76%/ năm. Năm 2015, doanh thu đạt 3.075,4 tỷ đồng, đến năm 2019 đạt 4.628 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động kinh doanh XSKT có tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 11,44%/năm, vượt so với Nghị quyết đề ra (Nghị quyết Đại hội: bình quân nhiệm kỳ 3%/năm trở lên). Lợi nhuận tăng trưởng bình quân đạt 7,89%/năm. Năm 2015 lợi nhuận đạt 478 tỷ đồng, đến năm 2019 đạt 648,43 tỷ đồng. Nộp ngân sách tăng trưởng bình quân đạt 12,8%/năm. Năm 2015 nộp ngân sách đạt 950 tỷ đồng, đến năm 2019 đạt 1.539 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động tăng bình quân 4,5%/năm (vượt so nghị quyết đề ra).

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tổ chức cho 1.657 lượt cán bộ, đảng viên, người lao động học tập các nghị quyết, các văn bản của Đảng cấp trên, trong đó số lượng đảng viên tham dự học tập đạt 100%, trọng tâm là học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết các kỳ hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Các Nghị quyết đều được Đảng ủy công ty xây dựng, cụ thể thành chương trình hành động sát với điều kiện thực tế tại đơn vị với nhiều giải pháp thiết thực, có tính khả thi cao, đưa việc tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cũng được thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thông qua việc tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Một trong những điểm nhấn của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ công ty thời gian qua là việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy công ty đã tổ chức 5 đợt học tập chuyên đề với 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, sau mỗi đợt học tập, xây dựng chương trình hành động và tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công nhân viên lập bản đăng ký làm theo.

Đồng chí Lê Quang Chánh, cho biết kể từ năm 2016 Đảng ủy công ty triển khai mô hình “Vì người lao động”. Theo đó, Đảng ủy công ty đã xây dựng và chỉ đạo các chi bộ và đoàn thể duy trì tổ chức thực hiện chương trình hành động đã đăng ký, mục tiêu hướng đến người lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hài hòa giữa Nhà nước - doanh nghiệp và người lao động.

Đổi mới

Đồng chí Lê Thị Mỹ Dung, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, cho biết 5 năm tới Đảng bộ công ty đề ra phương hướng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có phương thức lãnh đạo đổi mới, khoa học và toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ. Vì vậy, Đảng bộ công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu UBND tỉnh giao hàng năm về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, bảo đảm ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Để thực hiện đạt mục tiêu đó, Đảng bộ công ty đề ra các giải pháp là thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đổi mới, cải tiến hình thức, phương pháp học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác giám sát, kịp thời nắm bắt, xử lý tình hình tư tưởng của đảng viên và cán bộ nhân viên trong tình hình hiện nay. Đề cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, của người đứng đầu trong mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ. Thực hiện tốt việc giao nhiệm vụ, kiểm điểm trách nhiệm đảng viên theo đúng Điều lệ đảng. Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, trong lãnh đạo hoạt động kinh doanh cần chủ động, năng động, linh hoạt từng thời kỳ. Thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và kịp thời biểu dương, khen thưởng người có thành tích, quan tâm nhiều hơn đối với người lao động, thực hiện tốt việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dò kết quả xổ số
Video giới thiệu
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thanh niên
Hoạt động đảng bộ
Hoạt động công đoàn
Phúc lợi xã hội
Thống kê truy cập
11675708
Hôm nay 017793
Tuần này 043300
Tháng này 043300
Tổng truy cập 11675708
Trực tuyến
Gửi câu hỏi